csikai valéria
Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények 1957-1990

 

1982: 35 tétel    lapozás: 1-30 | 31-35

Almási István: Sorvégelnyelés népdalainkban / Almási István. - 26:1-2 (1982) 91-100. Kk.

Almási István: Áprily Lajos népdalgyűjteménye / Közzéteszi: Almási István. - Népköltési termékek a székelyföldi "Sóvidék"-ről. - 31:2 (1987) 161-174. Ad.

Bán Elek: [ismerteti] A Conspectus of Russian Speech Sounds, Atlas zvukov russkoj reèi. - Budapest : Akadémiai Kiadó, 1981. - 160+ 79 p. - Album. Ism: Bán Elek - 26:1-2 (1982) 184-186. Sz.

Csomortáni Magdolna: Csíkmindszent helynevei / Csomortáni Magdolna. - 1 térkép. - 26:1-2 (1982) 155-157. Ad.

Dávid Gyula: [ismerteti] Magyar Irodalmi Hagyományok Szlovákiai Lexikona / Főszerk.: Csanda Sándor. - Bratislava : Madách Könyvkiadó, 1981. - 150 p. Ism: Dávid Gyula - 26:1-2 (1982) 166-169. Ad.

Dombi Erzsébet, P.: A kék az Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár állatszíneiben / P. Dombi Erzsébet. - 26:1-2 (1982) 109-114. Kk.

Dombi Erzsébet, P.: [ismerteti] Structuri narative la Liviu Rebreanu / Elena Dragoş. - Bucureşti : Ed. ştiinţifică şi Enciclopediciă, 1981. - 232 p. Ism: P. Dombi Erzsébet - 26:1-2 (1982) 171-172. Sz.

Gaal György: Angolszász vonatkozások az Összehasonlító Irodalomtörténelmi Lapokban / Gaal György. - ÖIL 1877. jan. 15-én indul, kéthetenként jelenik meg különböző nyelvű cikkekkel. - 26:1-2 (1982) 37-46. T.

Gálffy Mózes: [ismerteti] A magyar nyelv grammatikája : A magyar nyelvészek III. nemzetközi kongresszusának előadásai / Szerk.: Imre Samu, Szatmáry István , Szűts László. - : Akadémiai Kiadó, 1980. - 794 p. - (Nyelvtudományi Értekezések : 104.). Ism: Gálffy Mózes - 26:1-2 (1982) 176-180. Sz.

Gálffy Mózes: [ismerteti] Nyelvjárási tanulmányok / Kiss Jenő. - Budapest : Akadémiai Kiadó, 1981. - 55 p. - (M.Ny.T.K. : 159 sz.). Ism: Gálffy Mózes - 26:1-2 (1982) 181-183. Sz.

Gergely Piroska, B.: [ismerteti] Nép és Nyelv : Válogatott tanulmányok, cikkek IV. / Szabó T. Attila. - Bukarest : Kriterion Könyvkiadó, 1980. - 643 p. + 18 p. függelék. Ism: B. Gergely Piroska - 26:1-2 (1982) 172-174. Sz.

Gyimesi Éva, Cs.: Elméleti alapok a romániai magyar irodalomtudományban / Cs. Gyimesi Éva. - 26:1-2 (1982) 15-25. T.

Janitsek Jenő: Györgyfalva helynevei / Janitsek Jenő. - 1 db. térkép.Településtörténeti bevezető és szójegyzék. - 26:1-2 (1982) 148-155. Ad.

Kabán Annamária: A bekezdés szöveglogikai szerkezete Apáczai magyar encyclopédiájában / Kabán Annamária. - 26:1-2 (1982) 101-107. Kk.

Kelemen Béla: [ismerteti] Structura şi evoluţia limbii române (de la origini pînă la 1860). - Bucureşti : Ed. Acad. Rep. Soc. România, 1981. - 245 p. Ism: Kelemen Béla - 26:1-2 (1982) 174-176. Sz.

Kiss Ferenc: A Marosvásárhelyi református Kollégium Árva Bethlen Kata - alapítványa : Az 1757 és 1764 között vásárolt könyvek jegyzéke. / Kiss Ferenc. - 26:1-2 (1982) 141-147. Ad.

Kovácsné József Magda: Ragadványnév-használat egy városi iskolában / Kovácsné József Magda. - 26:1-2 (1982) 125-130. Kk.

Kozma Dezső: Arany János - száz éve távlatából / Kozma Dezső. - 26:1-2 (1982) 7-13. T.

Köllő Károly: Erdélyi viták a naturalizmusról I. / Köllő Károly. - 26:1-2 (1982) 27-36. T.

Mózes Huba: A népdalvers sorfajai / Mózes Huba. - 26:1-2 (1982) 47-60. T.

Mózes Huba: Irodalomtörténet - 1981. : (Magyar irodalomtörténeti vonatkozású írások válogatott sajtóbibliográfiája) / Közli: Mózes Huba. - 26:1-2 (1982) 133-141. Ad.

Mózes Huba: Irodalomtörténet - 1982 : Magyar irodalomtörténeti vonatkozású írások válogatott bibliográfiája / Összeáll.: Mózes Huba. - A Hét XIII.(1982); Igaz szó XXX.(1982); Korunk 41.(1982); Könyvtár (Műv. mell. 1982); Művelődés 35(1982); NyIrK (1982); Utunk 37(1982). - 27:2 (1983) 165-171. Ad.

Murádin László: Néhány gazdasági növénynév belső területi összefüggéseihez / Murádin László. - 26:1-2 (1982) 115-123. Kk.

Murvai László: Bárd Oszkár, a lapszerkesztő / Murvai László. - Haladás 1911-ben jelent meg Kolozsváron. A "modern" magyar kultúra folyóirata. - Erdélyi Figyelő 1914. jun. 1. Kolozsváron. - 26:1-2 (1982) 85-90. Kk.

Péntek János: [ismerteti] A magyar rokonsági elnevezések rendszerének változásai / J. Lőrinczi Réka. - Bukarest : Kritérion Könyvkiadó, 1980. - 260 p. Ism: Péntek János - 26:1-2 (1982) 183-184. Sz.

Salamon Ida: Szentpál helynevei / Salamon Ida. - Településtörténeti bevezető és szójegyzék. - 26:1-2 (1982) 158-160. Ad.

Sas Péter: Bánffy Miklós és Kovács László levelei Babits Mihályhoz / Közli: Sas Péter. - 26:1-2 (1982) 131-133. Ad.

Szabó Gyula, Gy.: Szalacs helynevei / Gy. Szabó Gyula. - Rövid településtörténeti bevezetővel. - 26:1-2 (1982) 160-164. Ad.

Szabó Zoltán: [ismerteti] A magyar irodalomkritikai gondolkodás a pozitivizmus korában. A kiegyezéstől a századfordulóig / Németh G. Béla. - Budapest : Akadémiai Kiadó, 1981. - 429 p. Ism: Szabó Zoltán - 26:1-2 (1982) 169-171. Sz.

Szász Lőrinc: [ismerteti] Noul atlas lingvistic român, pe regiuni - Banat I. / Gyűjtötte:Engen Beltechi, Petru Neiescu, Ioan Faicius, Nicolae Mocanu. - Bucureşti : Ed. Acad. Rep. Soc. România, 1980. - XXXII + 174 p. Ism: Szász Lőrinc - 26:1-2 (1982) 180-181. Sz.


(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék