csikai valéria
Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények 1957-1990

 

1964: 49 tétel    lapozás: 1-30 | 31-49

Abafáy Gusztáv: Nagy István írói pályájának kezdete / Abafáy Gusztáv. - 8:1 (1964) 5-19. T.

Balogh Edgár: [ismerteti] A Korunk fordulata 1929-ben / Balogh Edgár. - 8:2 (1964) 141-156. T.

Bartha János: Az orális stílusról : (Asztalos István Emberség című novelláskötetének nyelvi anyaga alapján) / Bartha János. - 8:2 (1964) 227-233. Kk.

Comşulea, Elena: A matematikai nyelvészeti értekezlet munkálatai : (1964. június 18-20.) / Elena Comşulea, Titiana Suciu. - 8:2 (1964) 297-298. H.

Csák László: Ünnepi tudományos ülésszak : 1.) Felszabadulás 20. évfordulója tiszteletére a kolozsvári felsőoktatási intézetek. 2.) Babeş-Bolyai tudományegyetem tudományos ülésszaka / Csák László. - 8:2 (1964) 298-299. H.

Csák László: [ismerteti] Dictionar onomastic romînesc / N. A. Constantinescu. - Bucureşti : Editura Academiei Republicii Populare Romîne, 1963. - 469 p. Ism: Csák László - 8:2 (1964) 274-275. Sz.

Engel Károly: Az Irodalomtörténeti és Folklór Osztály tevékenysége / Engel Károly. - 8:1 (1964) 122-124. H.

Engel Károly: Mihai Eminescu emlékének az ünneplése / Engel Károly. - 8:2 (1964) 296-297. H.

Engel Károly: [közli] Juhász Gyula egykori román növendékei / közli: Engel Károly. - ştefan Venter közjegyző, George Berna főisk. tanár, Romulus Costea szülész-főorvos, Emil Perényi köztisztviselő visszaemlékezése Juhász Gyulára. - 8:2 (1964) 253-258. Ad.

Fanache, Vasile: [ismerteti] Scrieri social-politice / George Barit ; szerk.: A. V. Cheresteşiu, Camil Mureşan, George Em.Marica. - Bucureşti : Editura politică, 1962. - . Ism: V. Fanache - 8:1 (1964) 109-110.Sz.

Gálffy Mózes: A moldvai csángó nyelvjárás fonéma-variáns rendszere / Gálffy Mózes. - Gálffy Mózes 8:1 (1964) 31-44. T. u.ö.: 8:2 (1964) 157-167. T. - 9:2 (1965) 257-269. T.

Jakó Zsigmond: Az enyedi régi könyvtár kéziratos ritkaságairól / Jakó Zsigmond. - Benkő Ferenc, Enyedi ritkaságok. Könyvtár 1800. 30 p.; Régi Magyar Kronica 1462-ben. Teleki Kódex, T. Cipariu keleti kéziratokról szóló jegyzeteiben. - 8:2 (1964) 209-226. T.

Jancsó Elemér: Tudor Vianu / Jancsó Elemér. - 8:2 (1964) 295. H.

Jancsó Elemér: [közli] Éjszaki Károly irodalmi hagyatékából / közli: Jancsó Elemér. - 8:1 (1964) 73-77. Ad.

Kásler Mária: Dévai csángó becenevek / Kásler Mária. - 8:2 (1964) 235-241. Kk.

Kelemen Béla: A kompót és a befőtt jelentésmegoszlása / Kelemen Béla. - 8:1 (1964) 69-72. Kk.

Kelemen Béla: Délkelet-Európai Tanulmányi Intézet / K. B. - 8:1 (1964) 119. H.

Kelemen Béla: Mihai Eminescu halálának 75. évfordulóján / Kelemen Béla. - 8:2 (1964) 133-140. T.

Kelemen Béla: Dicţionarul enciclopedic romîn II. kötet D-I. / K. B. - Bucureşti : Editura Academiei RPR, 1963. - 8:2 (1964) 299. H.

Kelemen Béla: [ismerteti] Toponimia romînească / Iorgu Iordan. - [Bucureşti] : Editura Academiei Republicii Populare Romîne, 1963. - XXV + 581 p. Ism: Kelemen Béla - 8:2 (1964) 271-274.

Kelemen Béla: [ismerteti] Noul Atlas lingvistic român pe regiuni. Oltenia I. / Főszerk.: Boris Caracu ; Szerk.: Teofil Teaha, Ion Ionică, Valeriu Rusu. - Bucureşti : Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1967. - I.-XVI., 196 p. - Márton Gyula NyIrK. 8:2 (1964) 271-282. Az atlasz elkészítéséhez módszertani útmutató. Ism: Kelemen Béla - 12:2 (1968) 341-344. Sz.

Kocsis István: Kőszegremete gúny- és ragadványnevei / Kocsis István. - 8:2 (1964) 243-247. Kk.

Kósa Ferenc: Román nyelvi hatás az erdélyi fazekasmesterség magyar szakszókincsében / Kósa Ferenc. - Adattár: szójegyzék. - 8:1 (1964) 97-105. Ad.

Kósa Ferenc: [ismerteti] Lexic Regional / szerk.: Gh. Bulgăr. - Bucureşti : Editura Academiei R.P.R., 1960. - 154 p. Ism: Kósa Ferenc - 8:2 (1964) 282-285. Sz.

Kósa Ferenc: [ismerteti] Glosar Regional / szerk.: V. Arvinta, D. Ursu, M. Bordeianu. - Bucureşti : Editura Academiei R.P.R., 1961. - 83 p. Ism: Kósa Ferenc - 8:2 (1964) 282-285. Sz.

Kovács Júlia, B.: Kőrösfői tájszók / B. Kovács Júlia. - Szójegyzék. - 8:2 (1964) 267-268. Ad.

Márton Gyula: [ismerteti] Az új román nyelvatlasz / Márton Gyula. - A nyelvatlasz megjelenése előtt, ill. a már megjelent kötetek feldolgozásának módszerét, történetét ismerteti a már megjelent kérdőívek alapján. - 8:2 (1964) 271-282. Sz.

Máthé Jakab: [ismerteti] Ocserki po obscsemu jazükoznanijú / V. A. Zvegincev. - Moszkva : Izd. Moszkovszkogo Universiteta, 1962. - 383 p. Ism: Máthé Jakab - 8:1 (1964) 112-114. Sz.

Murádin László: Mutatvány az RNK magyar nyelvjárásai atlaszának tájszóanyagából / Murádin László. - 8:1 (1964) 105-108. Ad.

Murádin László: Mutatvány az RNK Magyar Nyelvjárási Atlaszának tájszóanyagából / Murádin László. - Szójegyzék. - 8:2 (1964) 263-267. Ad.


(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2019
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék