csikai valéria
Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények 1957-1990

 

1958: 50 tétel    lapozás: 1-30 | 31-50

Balázs László: A. V. Babes és Bolyai tudományegyetem közös tudományos ülésszaka : (1958. május 25-29.) / Balázs László, Szabó Álmos. - 2:1-4 (1958) 286-288. H.

Balázs László: [ismerteti] Cercetări de lingvistică. - 1:1-4 (1956). - Ed. Akademiei R. S. Romănia : Cluj. Ism: Balázs László - 2:1-4 (1958)

Balla Ernő: [ismerteti] Dicţinar romîn-maghiar. Román-magyar szótár / főszerk.: Kelemen Béla ; szerk.: Vasile Breban, Rita Chiricuţă-Marinovica, Miklos Viktor, Elena Stan, V. Kovács Katalin. - [Cluj] : Editura ştiinţifică, 1957. - 1275 p. - Kolozsvári Nyelvtudományi Intézet egyik munkaközössége készítette. Ism: Szász Árpád, Balla Ernő - 2:1-4 (1958) 255-258. Sz.

Benkő Loránd: Egy XVIII. századi plagizáció nyelvi vonatkozásai / Benkő Loránd. - 2:1-4 (1958) 45-58. T.

Benkő Samu: [közli] Adatok Gyarmathi Sámuel életrajzához / közli:Benkő Sámuel. - Hivatalos iratok. - 2:1-4 (1958) 230-232. Ad.

Bogáts Dénes, Cs.: Adatok Háromszék történeti helynévanyagának ismeretéhez / Cs. Bogáts Dénes ; sajtó alá rend.: Szabó T. Attila. - 2:1-4 (1958) 213-224. Ad.

Csák László: A paprikatermelés munkamenete és műszókincse Bélfenyéren / Csák László. - 9:2 (1965) 271-281. T.; 3:1-4 (1959) 91-98; 4:1-4 (1960) 353-359. Szójegyzék. Fekete-Körös mentén. - 2:1-4 (1958) 157-169. T.

Csák László: A dinnyetermelés munkamenete és műszókincse Bélfenyéren / Csák László. - Szójegyzék. Cs. L. 2:1-4 (1958) 157-169; 4:3-4 (1960) 353-359; 9:2 (1965) 271-281. - 3:1-4 (1959) 91-98. Kk.

Culcer, Alexandru: [közli] Emil Isac és Thorma János levelezése / közli: Alexandru Culcer. - 2:1-4 (1958) 228-230. Ad.

Dánielisz Endre: [közli] Kazinczy Ferenc ismeretlen levelei / közli: Jancsó Elemér, Dánielisz Endre. - Kazinczy az egyik levelében az erdélyi kolerajárványt írja le. - 2:1-4 (1958) 224-228. Ad.

Engel Károly: [ismerteti] Studii şi cercetări de istorie literară şi folelor. - 6:1-2 (1957). - Ed. Academiei R.S.R. : Bukareşti. Ism: Engel Károly - 2:1-4 (1958) 280-281. Sz.

Faragó József: [ismerteti] Farkas István balladája / Faragó József. - 2:1-4 (1958) 19-44. T.

Farczády Elek: A Marosvásárhelyi Sorok / közli: Farczády Elek, Szabó T. Attila. - Bukarest : Akadémiai Kiadó, 1957. - 47 p. + 4 t. - A paleográfiai fejezetet: Farczády E., a helyesírás és nyelvtörténeti fejezetet.: Szabó T. Attila tette közzé. Ism: Olvasás a sorok közt (A Marosvásárhelyi Sorok és Glosszák olvasatának kérdéséhez) / Farczády Elek, Szabó T. Attila - 2:1-4 (1958) 251-254. Sz.

Gáldi László: A román nyelv a Magyar Tudós Társaság szófejtő munkálataiban / Gáldi László. - Függelék: Ensel Sándor magyar-román szójegyzéke; Perger János magyar-román szójegyzéke. - 2:1-4 (1958) 121-137. T.

Gálffy Mózes: Szempontok a nyelvjárások hangrendszerének vizsgálatához : (Megjegyzés Deme László A magyar nyelvjárások néhány kérdése című dolgozatához Bp. 1953.) / Gálffy Mózes. - 2:1-4 (1958) 139-156. T.

Gálffy Mózes: Megjegyzések az egyezményes hangjelölés kérdéséhez / Gálffy Mózes. - 2:1-4 (1958) 193-198. Kk.

Holzträger, Fritz: Erdélyi szász hatert: magyar határ / Fritz Holzträger. - 2:1-4 (1958) 63-73. T.

Jakó Zsigmond: Vita a capetia szó magyar jelentése körül 1500-ban / Jakó Zsigmond. - 2:1-4 (1958) 211-213. Ad.

Jancsó Elemér: A magyar irodalomtörténetírás feladatai a Román Népköztársaságban / Jancsó Elemér. - 2:1-4 (1958) 11-17. T.

Jancsó Elemér: [közli] Kazinczy Ferenc ismeretlen levelei / közli: Jancsó Elemér, Dánielisz Endre. - Kazinczy az egyik levelében az erdélyi kolerajárványt írja le. - 2:1-4 (1958) 224-228. Ad.

Jancsó Elemér: [közli] Egy kiadatlan hazai jakobinus káté : Martinovics Ignác: Katechézis / közli: Jancsó Elemér. - Szabadság és Egyenlőség Társaság kátéja. . - 2:1-4 (1958) 232-238. Ad.

Kelemen Béla: Iorgu Iordan akadémikus hetven éves / Kelemen Béla. - 2:1-4 (1958) 243-245. Sz.

Kelemen Béla: [ismerteti] Limba romînă în secolele al XIII-lea - XVI-lea / Al. Rosetti. - Bucureşti : Ed. Academiei R.P.R., 1956. - 241 p. Ism: Kelemen Béla - 2:1-4 (1958) 250-251. Sz.

Kelemen Béla: [ismerteti] Cercetări de lingvistică / szerk.: E. Petrovici. - 3:1-2 (1958) . - Cluj [Kolozsvár]. - . Ism: Kelemen Béla - 4:3-4 (1960) 384-386 Sz.

Kis Emese: Román nyelvtankönyv kiállítás / Kis Emese. - 2:1-4 (1958) 289-290. H.

Lukács László: [ismerteti] Ucsënie Zapiszki : Voproszü Moldavszkogo literaturnogo jazüka. - 7-8 (1958) 193 p. - Kisinëv : SzSzKSz. Akad. Moldvai Fiókja. - Tudományos Közlemények. Ism: Lukács László - 2:1-4 (1958) 272-274. Sz.

Márton Gyula: ştefan Paşca : 1901-1957 / Márton Gyula. - 2:1-4 (1958) 283-284. H.

Máthé Gábor: [ismerteti] Menţiuni de istoriografie literară şi folclor : [1948-1956] / Perpessicius. - Bucureşti : ESPLA Ed. de Stata penţru litareture şi Arşa, 1957. - 60 p. Ism: Máthé Gábor - 2:1-4 (1958) 258-260. Sz.

Máthé Jakab: [ismerteti] Voproszü jazükoznanija. - 7:1-5 (1958). - Moskva. Ism: Máthé Jakab - 3:1-4 (1959) 139-142. Sz.

Miklós István: Az orosz irodalom első magyar tolmácsolói Erdélyben / Miklós István. - 2:1-4 (1958) 75-95. T.


(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2019
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék