csikai valéria
Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények 1957-1990

 

       bibliográfiák   » Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények 1957-1990
    év 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
 
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z  
  intézménymutató a b c d e f g h i j k l m n p r s t u v  
  tárgymutató a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  földrajzi mutató a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű szűkítés -  
  Zsemlyei János: 26 tétel

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


Zsemlyei János: Nyelvészeti és irodalomtörténeti előadások a kolozsvári tudományegyetem fiatal tanszemélyzeti tagjainak tudományos ülésszakán / Szabó Álmos, Zsemlyei János. - 3:1-4 (1959) 148-149. Sz.

Zsemlyei János: A Magyar Nyelv Múzeuma : 1959 / Zsemlyei János. - A magyar nyelvészeti tanszék mellett létesült kutatócsoport. - 3:1-4 (1959) 150. H.

Zsemlyei János: Ózdi tájszók / Zsemlyei János. - Szójegyzék. - 4:3-4 (1960) 360-362. Ad.

Zsemlyei János: A magyar nyelv feudalizmuskorabeli kölcsönszavainak tanulmányozása / Zsemlyei János. - Hírközlés; tervfeladat. - 4:3-4 (1960) 393. H.

Zsemlyei János: Adalék a fazekasmesterség magyar műszókincséhez / Zsemlyei János. - 5:2 (1961) 188-189. Ad.

Zsemlyei János: A fazekasmesterség szakszókincséből: agyagot ver / Zsemlyei János. - 8:2 (1964) 258-262. Ad.

Zsemlyei János: Macsuka / Zsemlyei János. - Szabó T. Attila 5:2 (1961) 171-173. Sz., vö. 6:1 (1962) 69-84. T. - 9:1 (1965) 155-160. Kk.

Zsemlyei János: "A magyar nyelv feudalizmuskori román kölcsönszavai" című szótörténeti monográfia szerkesztése / B. Gergely Piroska, Kósa Ferenc, Zsemlyei János. - 10:1 (1966) 93-110. T.

Zsemlyei János: Román kölcsönszók a moldvai csángó fazekasság szakszókincsében / Kósa Ferenc, Vöő István, Zsemlyei János. - Szójegyzék. - 10:2 (1966) 356-369. Ad.

Zsemlyei János: Palatalizált mássalhangzók a Kisszamos-vidéki magyar tájszólás román kölcsönszavaiban / Zsemlyei János. - 12:1 (1968) 15-27. T.

Zsemlyei János: Román kölcsönszavaink -uj szóvégének kérdéséhez / Zsemlyei János. - 13:1 (1969) 117-122. Kk.

Zsemlyei János: Adalékok a Kis-Szamos vidéki magyar tájszólás azonos alakú román kölcsönszavaihoz / Zsemlyei János. - 16:2 (1972) 281-287. Kk.

Zsemlyei János: Adalékok a hogy kötőszó egykori erdélyi használatához / Zsemlyei János. - 24:2 (1980) 157-167. T.

Zsemlyei János: Az ifjú és szócsaládja az erdélyi régiségben / Zsemlyei János. - 26:1-2 (1982) 71-83. T.

Zsemlyei János: A haszon és a kár antonimapár az erdélyi régiségben / Zsemlyei János. - 27:2 (1983) 125-132. T.

Zsemlyei János: Román eredetű régi bányász szakszavainkról / Zsemlyei János. - 31:2 (1987) 156-160. Kk.

Zsemlyei János: [ismerteti] Atlasz ruszkih narodnüh oblasztej k vosztoku ot Moszkvü : Vsztupitel’nüe sztat’i i kommentarii. Kartü / P. J. Avaneszova. - Moszkva : Izd. Akad. Nauk SzSzSzR, 1957. - 279 p. Ism: A nagyorosz atlasz / Zsemlyei János - 4:1-2 (1960) 182-186. Sz.

Zsemlyei János: [ismerteti] A magyar nyelv története és rendszere : A debreceni nemzetközi nyelvészkongresszus előadásai. / Szerk.: Imre Samu, Szathmári István. - Budapest : Akadémiai Kiadó, 1967. - 589 p. Ism: B. Gergely Piroska, J, Nagy Mária, Teiszler Pál, Zsemlyei János - 13:1 (1969) 178-185. Sz.

Zsemlyei János: [ismerteti] A moldvai csángó nyelvjárás román kölcsönszavai / Márton Gyula. - Budapest : Akadémiai Kiadó, 1969. - 112 p. - (Nyelvtudományi értekezések : 66. sz.). Ism: Zsemlyei János - 14:2 (1970) 383-385. Sz.

Zsemlyei János: [ismerteti] A mai magyar nyelv kézikönyve / Balogh Dezső, Gálffy Mózes, J. Nagy Mária. - Bukarest : Kriterion Könyvkiadó, 1971. - 461 p. Ism: Zsemlyei János - 16:1 (1972) 154-157. Sz.

Zsemlyei János: [ismerteti] A moldvai csángó nyelvjárás román kölcsönszavai / Márton Gyula. - Bukarest : Kriterion Könyvkiadó, 1972. - 603 p. Ism: Zsemlyei János - 16:2 (1972) 361-365. Sz.

Zsemlyei János: [ismerteti] A magyar nyelvjárások kölcsönszavai / Márton Gyula, Péntek János, Vöő István. - Bukarest : Kriterion Könyvkiadó, 1977. - 469 p. Ism: Zsemlyei János - 23:1 (1979) 121-123. Sz.

Zsemlyei János: [ismerteti] A magyar szókészlet román elemeinek története / Bakos Ferenc. - Budapest : Akadémiai Kiadó, 1982. - 560 p. Ism: Zsemlyei János - 27:1 (1983) 84-88. Sz.

Zsemlyei János: [ismerteti] Dicţionar frazeologic román-maghiar / Béla Kelemen, Lőrinc Szász. - Bucureşti : Ed. ştiinţifică şi enciclopedică, 1984. - 557 p. Ism: Zsemlyei János - 28:2 (1984) 184-186. Sz.

Zsemlyei János: [ismerteti] Atlas Linguarum Europae (ALE). - Assen : Van Garcum, 1983. - 20 cartes; XCVIII + 177 p. Ism: Zsemlyei János - 29:1 (1985) 85-86. Sz.

Zsemlyei János: [ismerteti] Tallózás a múltban : Válogatott tanulmányok, cikkek VI. / Szabó T. Attila. - Bukarest : Kriterion Könyvkiadó, 1985. - 583 p. Ism: Zsemlyei János - 30:1 (1986) 83-84. Sz.

kapcsolódó
»  a repertóriumról
további repertóriumok

» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1926-1940
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
» Művelődés repertórium 1976-1985
» Művelődés repertórium 2000-2004
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortűz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» TETT - Természet, Ember, Tudomány, Technika. A Hét tudományos ismeretterjesztő melléklete. Repertórium 1977-1993
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idő repertórium 1919-1921

 
   
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2019
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék